Чер 032019
 

 

Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 адміністрація школи надає інформацію про наявність вільних місць станом на 31 травня 2019 року для дітей, які проживають на території обслуговування закладу:

 

класи Кількість класів на паралелі Кількість учнів Наявність вільних місць
2-гі класи

4

127 немає
3-ті класи

4

126 немає
4-ті класи

4

123 немає
5-ті класи

4

121 немає
6-ті класи

3

105 немає
7-мі класи

3

78 2 місця (з вивченням двох іноземних мов)
8-мі класи

3

78 немає
9-ті класи

2

52 немає
10- ті класи

2

62 немає
11-ті класи

1

24 немає

 

Звертаємо увагу, що згідно з п.4 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності).

Зарахування до школи здійснюється виключно на вільні місця.

Слідкуйте за подальшими змінами кількості вільних місць у розділі «Новини».