Урок толерантності

Толерантність – це повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості.

Аби досягти успіху у власному житті, не витрачати сили на конфлікти, кожному доцільно сформувати у собі толерантність. Це вважається ознакою високого розвитку індивідуума, групи та суспільства в цілому.

Психолог школи Марина Олексіївна з учнями 5-В класу провела інтерактивне заняття на тему «Повага до різноманіття. Толерантність, упередженість та дискримінація».
Мета заняття: розвиток толерантності, виховання терпимості та розуміння індивідуальності кожної особистості, соціальної групи, нації.