Наявність вільних місць

Наявність вільних місць

Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 адміністрація школи надає інформацію про наявність вільних місць станом на 15 серпня 2022 року для дітей, які проживають на території обслуговування закладу: вільних місць немає