Особливості щодо проведення ДПА у 9-х класах з англійської мови

 

Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2020/2021 навчальному році проводиться відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979, наказу Міністерства освіти і науки України від 12.10.2020  № 1262 «Деякі питання проведення в 2020-2021 навчальному році державної підсумкової атестації», листа Міністерства освіти і науки України від 05.02.2021 № 9-54 «Методичні рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у закладах загальної середньої освіти в 2020/2021 навчальному році»

За рішенням педагогічної ради школи, враховуючи освітні потреби учнів

9-х класів, які завершують здобуття базової середньої освіти, було прийнято рішення вибрати третім навчальним предметом для складання державної підсумкової атестації в 2020/2021 навчальному році –  англійську мову (протокол № 4 від 18.02.2021).

Відповідно до методичних рекомендацій щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у закладах загальної середньої освіти в 2020/2021 навчальному році атестація з англійської мови проводиться у письмовій формі і складається з трьох частин (аудіювання, читання та використання мови) за матеріалами, підготовленими вчителями.

Завдання формуються з трьох вищезазначених складових рівня В1 на окремих бланках. До складу матеріалів входять: аудіозапис тексту на електронному носії, який використовується для проведення аудіювання з одним післятекстовим завданям; текст для читання з одним післятекстовим завданям; текст із пропущеними словами на використання мови. Кількість варіантів відповідає кількості учнів у класі, крім аудіозапису тексту та післятекстового завдання до нього.

Відповідно до пункту 19 розділу ІІ вищезазначеного Порядку здобувачам базової середньої освіти, які в поточному або попередньому календарному році отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня В-1 і вищого рівня, результати цих іспитів зараховуються як атестація з іноземної мови. У відповідному документі про освіту з іноземної мови виставляється оцінка за атестацію – 12 балів.